Usługi

Ścieżka dla wszystkich:
1.    Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji  (75 osób x 3h)
2.    Działania w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz trening umiejętności społecznych (75 osób)
3.    Zajęcia z trenerem zatrudnienia wspieranego (75 osób)
4.    Przeprowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej/rodzinnej/psychospołecznej lub program terapeutyczny dla osób uzależnionych (zg.ze ścieżką reintegracji) (dla 20 osób x 20 h)
5.    Pośrednictwo pracy w ramach aktywnej integracji o charakterze zawodowym ( 75osób)
6.    Szkolenie zawodowe (tematyka do wyboru) dla 60 osób (średnio 12os./gr.)

  • Kucharz /  Piekarz / Krawiec (do wyboru)
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej / Pracownik administracyjno-biurowy / Specjalista ds. rachunkowości / Grafik komputerowy (do wyboru)

7.    Staże 3 (55 osób)– miesięczne lub 4-miesięczne (15 osób)

Script logo