Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne:

- Formularz rekrutacyjny

- Regulamin projektu

- Ankieta badająca motywację

- Ankieta na temat potrzeb Uczestników Projektu z niepełnosprawnościami/zaburzeniami psychicznymi

- Załącznik nr 1 Oświadczenie RODO

- Załącznik nr 2 Oświadczenie o byciu osobą niepracującą i braku aktywności w innych projektach

- Załącznik nr 3 Oświadczenie o byciu osobą bierną zawodowo

- Załącznik nr 4 Oświadczenie o byciu osobą niezarejestrowaną

- Załącznik nr 5 Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia

- Załącznik nr 6 Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie objętym programem rewitalizacji

- Załącznik nr 7 Oświadczenie o innej niekorzystnej sytuacji

- Załącznik nr 8 Oświadczenie o pomocy społecznej w tym POPŻ

Komplet dokumentów rekrutacyjnych do pobrania

 

 

 

 

 

Script logo