Aktualności

Data aktualizacji 14.10.2020

Rozpoczynamy szkolenie zawodowe PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY dla Uczestników gr II projektu „Powrót do aktywności”
14.10.2020r. rusza szkolenie „Pracownik administracyjno-biurowy”  dla grupy nr 2 projektu „Powrót do aktywności” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 96 h dydaktycznych i potrwa do 29.10.2020r. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w Szydłowcu przy ulicy Radomskiej 2 w godzinach od 8:00 – 14:50.

Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 12.10.2020

Rozpoczynamy szkolenie zawodowe KUCHARZ dla Uczestników gr I projektu „Powrót do aktywności”
12.10.2020r. rusza szkolenie „Kucharza”  dla grupy nr 1 projektu „Powrót do aktywności” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 145 h dydaktycznych i potrwa do 04.11.2020r.Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w Szydłowcu przy ulicy Browarskiej 6, w restauracji Lodownia w godzinach od 8:00 – 14:50. Ostatnie zajęcia dn. 04.11.2020 odbywać się będą w godzinach od 08:00 – 15:35.

Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 28.09.2020

Rozpoczynamy pierwsze z serii  spotkań indywidualnych z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego dla Uczestników gr. 2
18.08.2020 r. ruszają spotkania z trenerem aktywności w ramach zadania nr.3 dla 2 grupy Uczestników Projektu. Zajęcia będą odbywały się w Szydłowcu, przy ul. Rynek Wielki 12 w dniach 28.09.2020 - 02.10.2020. Poradnictwo poprowadzi psycholog, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 26.09.2020

Dziś rozpoczynamy spotkania w ramach Pośrednictwa pracy w ramach aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla Uczestników gr. 2- I spotkanie
Usługę aktywnej integracji poprowadzi pośrednik pracy, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Spotkania będą odbywały się w Szydłowcu, przy ul. Rynek Wielki 12. Na każdego Uczestnika przypadają 2 godziny zegarowe zajęć z pośrednikiem. Zajęcia potrwają do 03.10.2020 r.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 19.09.2020

Dziś rozpoczynamy cykl spotkań w ramach zadania 4 jakim jest Przeprowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej/rodzinnej/psychospołecznej lub program terapeutyczny dla osób uzależnionych dla 4 Uczestników  z grupy 1- I spotkanie
Usługę Programu terapeutycznego dla osób uzależnionych poprowadzi terapeuta, który posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.
Spotkania będą odbywały się w Szydłowcu, przy ul. Rynek Wielki 12. Na każdego Uczestnika przypadają 2 godziny zegarowe zajęć z terapeutą uzależnień.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 14.09.2020

Rozpoczynamy spotkania w ramach zad.2 Działania w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz trening umiejętności społecznych dla Uczestników gr. 2
14.09.2020 r. ruszają spotkania w ramach Działania w zakresie poradnictwa specjalistycznego z prawnikiem i psychologiem dla 1 grupy. Zajęcia będą odbywały się w Szydłowcu przy ul. Rynek Wielki 12 w dniach 14.09.2020 - 25.09.2020. Poradnictwo poprowadzi psycholog i prawnik, którzy posiadają doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
W ramach Treningu umiejętności społecznych odbędą się warsztaty grupowe w dniach 17.09.2020 -18.09.2020 w Szydłowcu przy ul. Browarskiej 6 w godzinach 8.30 – 15.15. Zajęcia poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 02.09.2020

Dziś rozpoczynamy spotkania w ramach Pośrednictwa pracy w ramach aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla Uczestników gr. 1- I spotkanie
Usługę aktywnej integracji poprowadzi pośrednik pracy, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Spotkania będą odbywały się w Szydłowcu, przy ul. Rynek Wielki 12. Na każdego Uczestnika przypadają 2 godziny zegarowe zajęć z pośrednikiem. Zajęcia potrwają do 09.09.2020 r.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 28.08.2020

Rozpoczynamy spotkania w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji dla Uczestników gr. 2
28.08.2020 r. ruszają spotkania z doradcą zawodowym w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji dla Uczestników gr. 2 Projektu „Powrót do aktywności”. Zajęcia będą odbywały się w Szydłowcu przy ul. Rynek Wielki 12 w dniach 28.08.2020 - 03.09.2020.
Diagnoza potrzeb pozwoli na dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu. Jej wyniki umożliwią formowanie grupy szkoleniowej, uwzględniając m.in. sytuację osobistą, zawodową i domową Uczestników, co zwiększy efektywność wsparcia.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 21.08.2020

Rozpoczynamy spotkania w ramach zad.2 Działania w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz trening umiejętności społecznych dla Uczestników gr. 1
21.08.2020 r. ruszają spotkania w ramach Działania w zakresie poradnictwa specjalistycznego z prawnikiem i psychologiem dla 1 grupy. Zajęcia będą odbywały się w Szydłowcu przy ul. Rynek Wielki 12 w dniach 21.08.2020 - 28.08.2020. Poradnictwo poprowadzi psycholog i prawnik, którzy posiadają doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
W ramach Treningu umiejętności społecznych odbędą się warsztaty grupowe w dniach 31.08.2020 -01.09.2020 w Szydłowcu przy ul. Browarskiej 6 w godzinach 8.30 – 15.15. Zajęcia poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 18.08.2020

Rozpoczynamy pierwsze z serii  spotkań indywidualnych z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego dla Uczestników gr. 1
18.08.2020 r. ruszają spotkania z trenerem aktywności w ramach zadania nr.3 dla 1 grupy Uczestników Projektu. Zajęcia będą odbywały się w Szydłowcu, przy ul. Rynek Wielki 12 w dniach 18.08.2020 - 24.08.2020. Poradnictwo poprowadzi psycholog, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 17.08.2020

Rozpoczynamy spotkania w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji dla Uczestników gr. 1
17.08.2020 r. ruszają spotkania z doradcą zawodowym w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji dla Uczestników gr. 1 Projektu „Powrót do aktywności”. Zajęcia będą odbywały się w Szydłowcu przy ul. Rynek Wielki 12 w dniach 17.08.2020 - 21.08.2020.
Diagnoza potrzeb pozwoli na dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu. Jej wyniki umożliwią formowanie grupy szkoleniowej, uwzględniając m.in. sytuację osobistą, zawodową i domową Uczestników, co zwiększy efektywność wsparcia.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 13.07.2020

Informujemy, iż w zakładce REKRUTACJA znajdziecie Państwo informacje o procesie rekrutacji oraz sylwetce Kandydata. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie odnajdą dokumenty rekrutacyjne w zakładce DO POBRANIA. Po więcej informacji na temat Projektu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 519-323-386 lub osobiście w siedzibie Biura Projektu- ul. Ks. J. Mireckiego 10 26-610 Radom od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 lub ul. Kopernika 1, 26-600 Radom od wtorku do niedzieli w godzinach 12:00-18:00. Wypełnione dokumenty można wysłać również pocztą tradycyjną do siedziby biura lub drogą mailową na adres: info@consultor.pl
Serdecznie zapraszamy!

 

Data aktualizacji 13.07.2020

Szanowni Państwo,
rozpoczęliśmy realizację projektu "Powrót do aktywności".
Projekt skierowany jest do 75 osób (42Kobiet) z woj. Mazowieckiego z gmin: Garbatka-Letnisko, Magnuszew, Chotcza, Ciepielów, Lipsko (miasto), Lipsko (obszar wiejski), Borkowice, Odrzywół, Przysucha (miasto), Przysucha (obszar wiejski), Rusinów, Wieniawa, Gózd, Iłża (miasto), Iłża (obszar wiejski), Skaryszew (miasto), Skaryszew (obszar wiejski), Wierzbica, Wolanów oraz cały powiat szydłowiecki.
 W projekcie mogą wziąć udział 75UP(42 K) zagrożonych ubóstwem lub wyklucz społecznym w tym min 38 osób z niepełnosprawnością) z gmin znajdujących się poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim Barometrze Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego.

Projekt jest skierowany do osób:
•    doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego
•    osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
•    osób z niesprawnością sprzężoną
•    os z zaburzeniami psychicznymi, w tym niepełnosprawnością intelektualną
•    osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi


W ramach projektu oferujemy:
1.    Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji  (75 osób x 3h)
2.    Działania w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz trening umiejętności społecznych (75 osób)
3.    Zajęcia z trenerem zatrudnienia wspieranego (75 osób)
4.    Przeprowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej/rodzinnej/psychospołecznej lub program terapeutyczny dla osób uzależnionych (zg.ze ścieżką reintegracji) (dla 20 osób x 20 h)
5.    Pośrednictwo pracy w ramach aktywnej integracji o charakterze zawodowym ( 75osób)
6.    Szkolenie zawodowe (tematyka do wyboru) dla 60 osób (średnio 12os./gr.)

Kucharz /  Piekarz / Krawiec (do wyboru)
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej / Pracownik administracyjno-biurowy / Specjalista ds. rachunkowości / Grafik komputerowy (do wyboru)

7.    Staże 3 (55 osób)– miesięczne lub 4-miesięczne (15 osób)


W ramach projektu zapewniamy również:
•    stypendium stażowe 1033,68  zł netto/m-c,
•    stypendium szkoleniowe 964,25 zł netto w przypadku szkoleń 145 – godzinnych lub 638,4 zł w przypadku szkoleń 96 - godzinnych,
•    zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki na wszystkie formy wsparcia, również na staż zawodowy
•    materiały szkoleniowe,
•    zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,
•    poczęstunek i ciepły posiłek.
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
•    badania lekarskie

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu przy ul. Ks. J. Mireckiego 10 26-610 Radom od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 lub ul. Kopernika 1, 26-600 Radom od wtorku do niedzieli w godzinach 12:00-18:00 lub kontaktu pod numerem telefonu 519 323 386 lub 509 155 430 oraz drogą mailową na adres: info@consultor.pl
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Script logo